آموزش

 

نوع فعالیت : منابع انسانی

اهداف : انجام خدمات آموزشی و مشاوره

محل اجرای پروژه : جاده اختصاصی شرکت فولاد – شرکت فولاد خوزستان

شرح فعالیت ها : انجام کلیه خدمات آموزشی شامل

  • پیگیری اجرای دوره های آموزشی
  •  مذاکره با مدرسین سراسر کشور و انتخاب آنها 
  • اسکان مدرسین
  • تهیه و خرید وسایل مورد نیاز آموزش 
  • اجرای آموزش

 راه های ارتباطی با پروژه :

تلفن :    ۰۶۱-۳۲۱۳۷۵۵۶