اجرای سر درب و ذیوار محوطه باشگاه فولاد

 

نوع فعالیت : ساختمانی

اهداف : تکمیل محوطه باشگاه و استادیوم

محل اجرای پروژه : جاده اختصاصی شرکت فولاد – باشگاه فولاد خوزستان

شرح فعالیت ها : 

  • ساخت دیوار دور استادیوم و باشگاه
  • ساخت گیت های کنترل و بلیط فروشی
  • ساخت سر درب ورودی باشگاه
  • نصب و ساخت نرده دیوار

 راه های ارتباطی با پروژه :