آدرس : اهواز کیلومتر 10 جاده اهواز بندر امام خمینی- جاده اختصاصی شرکت فولاد خوزستان – باشگاه فولاد خوزستان

ایمیل ستاد مرکزی :          ceo@siic.ir

ایمیل واحد بازرگانی :         procure@siic.ir

ایمیل امور اداری :              hrmg@siic.ir

ایمیل نظرات و پیشنهادات:   soc@siic.ir

تلفن : 9-32294503-061

     نمابر : 32294511-061

  کد پستی : 6178813451

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.