اطلاعات ثبتی شرکت ایده پردازان صنعت فولاد

 

 نام شرکت : ایده پردازان صنعت فولاد ( سهامی خاص )

 تابعیت : کشور جمهوری اسلامی ایران

 تلفن :    32294052-061

 نمابر :   32294053-061

نشانی قانونی و کد پستی :اهواز کیلومتر 10 جاده اهواز – بندر امام خمینی (ره) جاده اختصاصی شرکت فولاد خوزستان                                                   محوطه باشگاه فولاد خوزستان  –  کد پستی : 61397 – 31398

ایمیل :               Info.siic.ir

وب سایت :         www.siic.ir

محل ثبت : اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

شناسنامه ملی :     10420277855

تاریخ ثبت :       1388/07/04         شماره ثبت :     35265        شماره اقتصادی :  8775-5788-4113

 

موضوع فعالیت شرکت :

  • ارائه خدمات عمومی : احداث ، نگهداری و آبیاری فضای سبز و نظافت اماکن عمومی و صنعتی ، ایاب و ذهاب کارکنان ، تاکسیرانی ، عملیات تولید و نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی ، مکانیکی در کارخانجات صنعتی

  • عملیات نگهداری و تعمیرات ساختمان و سازه ، تاسیسات برقی ، مکانیکی در اماکن صنعتی و غیر صنعتی

  • اجرای پروژه های احداث ساختمان و سازه

  • طراحی و بازنگری ساختار سازمانی ، برنامه ریزی و جذب منابع انسانی ، نگهداشت و انگیزش توسعه منابع انسانی ، نیاز سنجی ، مدیریت تحقیقات در صنعت تولید آهن و فولاد و سایر صنایع کشور

  • ارائه خدمات نصب ، راه اندازی و انجام خدمات عملیات تولید و نگهداری و تعمیرات در کارخانجات صنعت تولید آهن و فولاد

  • تامین خدمات نیاز سنجی ، برنامه ریزی ، طراحی و اجرا و ارزشیابی اثر بخش برنامه و دوره های آموزش عمومی ، پایه و تخصصی در صنایع

  • ارائه خدمات مشاوره ای ، تحقیقات کاربردی و توسعه ای ، استراتژی های منابع انسانی

  • پیاده سازی نظام های مدیریتی و عملیاتی در صنعت فولاد و سایر صنایع