سمت  نام و نام خانوادگی  مدرک تحصیلی  سوابق کاری
رئیس هیت مدیره  کامران بهمنی لیسانس مهندسی شیمی  مدیر حمل و نقل صنعتی شرکت فولاد خوزستان

مدیر عامل شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان 

نایب رئیس هیئت مدیره  علی محمدی فوق لیسانس علوم اجتماعی معاونت منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت فولاد خوزستان
اعضای هیئت مدیره علیرضا جانه فوق لیسانس مدیریت مشاور مدیر عامل محترم شرکت فولاد خوزستان
محمد رضا پاکباز  فوق لیسانس مهندسی مکانیک  مدیر عامل شرکت فولاد اکسین خوزستان

مدیریت عامل شرکت ایده پردازان صنعت فولاد

رئیس کمیسیون معاملات شرکت ایده پردازان صنعت فولاد 

علی جهان بین  لیسانس حسابداری مدیر حسابداری عمومی شرکت فولاد خوزستان
 
 مدیر عامل رحیم محیسنی  لیسانس مدیریت دولتی