سمت  نام و نام خانوادگی  مدرک تحصیلی  سوابق کاری
رئیس هیت مدیره  کامران بهمنی لیسانس مهندسی شیمی  مدیر حمل و نقل صنعتی شرکت فولاد خوزستان

مدیر عامل شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان 

نایب رئیس هیئت مدیره  علی جهان بین لیسانس حسابداری  مدیر حسابداری عمومی شرکت فولاد خوزستان
اعضای هیئت مدیره  جعفر جنامی فوق لیسانس مهندسی صنایع  مدیر مهندسی صنایع شرکت فولاد خوزستان

مدیر سفارشات شرکت فولاد خورستان 

محمد رضا پاکباز  فوق لیسانس مهندسی مکانیک  مدیر عامل شرکت فولاد اکسین خوزستان

مدیریت عامل شرکت ایده پردازان صنعت فولاد

رئیس کمیسیون معاملات شرکت ایده پردازان صنعت فولاد 

محمد حسین صادق جولا  فوق لیسانس محیط زیست  مدیر فضای سبز و بهسازی محیط شرت فولاد خوزستان

مدیر خدمات و امور اجتماعی شرکت فولاد خوزستان 

 مدیر عامل رحیم محیسنی  لیسانس مدیریت دولتی