تامین ۲۵۸ دستگاه خودروهای سواری و وانت با راننده

 

نوع فعالیت : خدماتی

اهداف : ارائه خدمات ایاب و ذهاب و حمل ونقل

محل اجرای پروژه : جاده اختصاصی شرکت فولاد – شرکت فولاد خوزستان – بخش امور اجتماعی و خدمات واحد حمل و نقل  غیر صنعتی

شرح فعالیت ها :

خودروهای سواری با راننده :

  • ایاب و ذهاب و جابجایی پرسنل شرکت فولاد خوزستان در داخل و خارج از مجتمع( به صورت شبانه روزی )
  • ایاب و ذهاب کارشناسان و مهمانهای دعوت شده توسط مدیر های مختلف از فرود گاه به هتل و از هتل به مجتمع و بلعکس ( شبانه روزی ) در ایام تعطیل و غیر تعطیل
  • انجام ماموریت های درون استانی و برون استانی ( بصورت شبانه روزی )

خودرو های وانت با راننده جهت واحد های  مختلف مجتمع فولاد

       جابجایی پرسنل ، بار و قطعات صنعتی مورد نیاز واحد های مختلف تولیدی و سایتی و خدماتی در سطح مجتمع و ارسال به خارج از شرکت و بلعکس ( شبانه روزی )