ایاب و ذهاب پرسنل شرکت فولاد اکسین

 

نوع فعالیت : خدماتی

اهداف : ارائه خدمات ایاب و ذهاب

 

محل اجرای پروژه : جاده اختصاصی شرکت فولاد – شرکت فولاد اکسین

شرح فعالیت ها :

انجام عملیات ایاب و ذهاب کارکنان شرکت فولاد اکسین بوسیله خودرو های مینی بوس و سواری طبق آدرس محل زندگی افراد که شامل ۴۶ خودرو به شرح ذیل :

  • مینی بوس ( شیفت )  ۱۶  دستگاه
  • سواری       ( شیفت )  ۱۲  دستگاه
  • مینی بوس ( روز کار )  ۹     دستگاه
  • سواری       ( روز کار )  ۹    دستگاه

 راه های ارتباطی با پروژه :