ایاب و ذهاب پرسنل شرکت فولاد خوزستان

 

نوع فعالیت : خدماتی

اهداف : ارائه خدمات ایاب و ذهاب بصورت آسان ، توسعه عملیات و انجام کار بصورت سیستمی

 

محل اجرای پروژه : جاده اختصاصی شرکت فولاد – شرکت فولاد خوزستان – درمانگاه خانواده – تصویه خانه شرکت فولاد خوزستان

شرح فعالیت ها :

انجام عملیات ایاب و ذهاب کارکنان شرکت فولاد خوزستان بوسیله خودرو های اتوبوس ،مینی بوس و سواری های کولر دار طبق جایگاه های ذیل :

  • پارکینگ شماره یک ( درب شماره یک )                   شامل ۱۳۸ خودرو ( ۱۳۷ دستگاه مینی بوس و یک دستگاه اتوبوس )
  • پارکینگ شماره سه ( درب شماره سه )                شامل ۱۲۲ خودرو  ( ۱۲۲ دستگاه مینی بوس و یک دستگاه اتوبوس )
  • درمانگاه خانواده شرکت فولاد (۲۰۰ دستگاه )       شامل ۴ دستگاه سواری
  • تصفیه خانه شرکت فولاد  ( جاده کوت عبدا…)      شامل ۱۶ خودروی سواری 
  • شرکت فولاد شادگان                                            شامل ۳ دستگاه سواری