بهداشت ،ایمنی ومحیط زیست

شرکت  ایده پردازان صنعت فولاد  بر اساس اهدافی از جمله ارتقای سطح سلامتی کارکنان ،کاهش آثار نامطلوب عملیات اجرای پروژه ها  بر محیط زیست  ،افزایش آثار مثبت برصنعت زیست ، بر جامعه ،افزایش ایمنی کارکنان ،تجهیزات وتاسیسات ،کاهش حوادث وآسیب های محیط های کاری  ،به پایین ترین میزان ممکن از طریق حذف شرایط نا ایمن به منظور دستیابی به نظامی خلاق در ساختار مدیریت فراگیر بهداشت ، ایمنی ومحیط زیست  (HSE.MS ) و با رویکرد یکپارچه سازی فرآیندها وگردش کارفعالیتهای سه گانه بهداشت ،ایمنی ومحیط زیست در تمامی سطوح شرکت  گامهای موثری در جهت شکل گیری ساختار HSE.MS  وارتقای اهداف این نظام مدیریتی برداشته اند.

واحد  بهداشت

واحد ایمنی

واحد  محیط زیست

 

برنامه مدیریت پروژه

کلیه پروژه ها بر اساس راهنمای PMBOK  مدیریت می شوند. برنامه مدیریت پروژه ها می بایست به ترتیب حاوی سر فصل های ذیل باشند .

 • مقدمه
 • مرورپروژه
 • سازماندهی
 • منابع
 • برنامه کار
 • پایش واندازه گیری و کنترل
 • کنترل نیازمندی ها
 • فرایندهای فنی
 • فرایندهای پشتبانی
 • پیوست ها

 

 

نظام برنامه ریزی وکنترل پروژه ها

با توجه به لزوم به کارگیری تجارب کسب شده از پروژه‌های اجرا شده جهت پروژه‌های جدید در زمینه برنامه‌ریزی و همچنین نظارت بر عملکرد پروژه‌ها جهت به کارگیری حداکثر توان شرکت به منظور کاهش عوامل بازدارنده پروژه، عملیات برنامه ریزی و کنترل پروژه و  سبد پروژه‌ها در شرکت  تعریف شده است.

شرکت  در جلسات افتتاحیه اولیه (KOM ) پروژه، برنامه‌ریزی و هدایت و نظارت بر تیپ‌سازی برنامه‌های اجرای پروژه ها  ، نظارت بر تهیه برنامه مالی پروژه و بودجه‌بندی، تدوین برنامه سبد پروژه‌ها، برنامه‌ریزی و توزیع بهینه امکانات و هماهنگی جهت تهیه برنامه‌های عملیاتی تأمین و اجرا با همکاری واحدهای شرکت از جمله وظایف واحد برنامه ریری و کنترل پروژه ها می‌باشد.

در زمینه کنترل شامل کنترل فیزیکی و مالی پروژه ها و سبد پروژه‌ها و نیز سنجش عملکرد فیزیکی و مالی در سطوح ۱ و ۲ و نیز همزمان کنترل منابع مصرفی، نظارت بر تهیه و ارسال صورت وضعیتها، دریافت صورت جلسات و پیگیری مصوبات در سطح کلان، نظارت بر مدیریت تغییرات در محدوده پروژه‌ها در سطح کلان، نظارت بر مدیریت تغییرات در محدوده پروژه‌ها در سطح کلان و کنترل مباحث حقوقی پروژه‌ها ، این واحد همکاری تنگاتنگی با گروه برنامه‌ریزی شرکت دارد.

 • بازرسی و کنترل پروژه ها
 • فرآیند برنامه ریزی در سطوح مختلف و ساختار برنامه ها .
 • تعریف رئوس و فعالیتهای اصلی درفازها و مراحل پروژه و ارتباطات آنها.
 • تغذیه اطلاعات در سیستم نرم افزاری و تهیه شبکه پروژه و برنامه زمانبندی اولیه .
 • بررسی و نهایی کردن برنامه زمانبندی اولیه پروژه
 • بازنگری و اصلاح دوره ای برنامه زمانبندی پروژه .
 • کنترل پروژه وتهیه گزارشات وضعیت پروژه .

نظام تامین

هرنوع کالا ( اعم از قطعات ،  تجهیزات و مواد ) و خدمات  که توسط شرکت ایده پردازان صنعت فولاد خریداری  می گردد بایستی حداقل بایکی ازاستانداردهای ذیل ( بترتیب اولویت ) تأیید شده باشند.

۱ :  استانداردهای کارفرما

۲ : استانداردهای ملی

۳ : استانداردهای بین المللی مرتبط

۴ : استانداردهای شرکت ایده پردازان صنعت فولاد

۵ : استاندارد کشورمبدأ

۶- استانداردهای سازنده

 

نظام ارزیابی تامین کنندگان

مدیریت خرید  لازم است برای تصمیم گیری جهت خرید اقلامی که مستقیماً برکیفیت خدمات/ محصول تاثیرگذار هستند فهرستی از تامین‎کنندگان مورد تائید و معتبر را نگهداری و در هنگام خرید فقط با توجه به لیست تامین‎کنندگان معتبر اقدام به خرید نماید. دربرخی ازپروژه ها، کارفرما (مشتری) لیستی ازتامین کنندگان (Vendor list) رابه عنوان الزامات تصریحی ارائه میدهد که این لیست جزء لیست تأمین کنندگان معتبربرای آن پروژه محسوب می شوندوارزیابی اولیه در مورد آنها انجام نمی شود .در بقیه موارد جهت ارزیابی اولیه، ارزیابی دوره ای و رتبه بندی تأمین کنندگان اقدامات می گردد

 

 

 

 

 

نظام ایمنی ، بهداشت صنعتی و محیط زیست

–  استانداردهای ایمنی ، بهداشت صنعتی و محیط زیست :

 • سازمان و تقسیم وظایف بهداشت ، ایمنی و محیط زیست
 • نحوه سیاست گذاری و تعیین خط مشی ایمنی
 • جلسه ها و کمیته های بهداشت ، ایمنی و محیط زیست
 • گشتهای عالی بهداشت ، ایمنی و محیط زیست
 • راهنمای آموزش بهداشت ، ایمنی و محیط زیست جهت افراد جدید الاستخدام
 • لوازم حفاظت فردی
 • مقررات کار در ارتفاع
 • علائم حرکت در کار با جرثقیلها
 • پیشگیری از مسمومیت و خفگی با گازها
 • مقررات عمومی مناطق ممنوعه
 • مواد مضره و خطرناک
 • حفاظهای ایمنی
 • پروانه ایمنی کار
 • آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری
 • مقررات عمومی برای نظافت و نظم و ترتیب در محیط کار
 • بازدید افراد میهمان از محوطه های پروژه ها
 • مقررات بهداشت و ایمنی و محیط زیست پیمانکاران
 • ادوات بالابری و جابجایی
 • تجهیزات الکتریکی سیار
 • علامت گذاری و تابلوهای هشدار دهنده
 • مقررات مربوط به مهارت شغلی در انجام کارهای ویژه
 • سیستم صدور کارت قرمز
 • سیستم تبادل اطلاعات و گزارشهای بهداشت ، ایمنی و محیط زیست
 • گزارش وقوع حوادث فردی
 • گزارش ماهیانه فعالیتهای ایمنی
 • طبقه بندی حوادث
 • شاخص های حوادث شغلی
 • کمیته ایمنی رسیدگی به حوادث فردی
 • اخطار و توصیه
 • کمیسیون رسیدگی به سوانح تجهیزاتی
 • حفاری و گود برداری
 • کمیته های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
 • ارزیابی عملکرد بهداشت ، ایمنی و محیط زیست پیمانکاران
 • نحوه گزارش دهی حوادث و سوانح در پروژه ها و واحدهای شرکت ایده پردازان صنعت فولاد
 • مشاهده رفتار ایمنی کارکنان
 • مشاوره ، مشارکت و ارتباطات ایمنی و بهداشت حرفه ای
 • شناسایی و ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت حرفه ای
 • تعیین اهداف ، برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای و پایش برنامه ها

فهرست فرآیند ها

– فرایند ها

 • کلان فرایند فروش و بازاریابی
 • کلان فرایند برنامه ریزی ، توسعه منشور و برنامه مدیریت  پروژه
 • کلان فرایند نظارت و کنترل تحقق محصول پروژه ها
 • کلان فرایند تامین
 • کلان فرایند هدایت و مدیریت اجرا و اختتام پروژه
 • کلان فرایند راهبردهاو نظام های مدیریتی
 • کلان فرایند اداری و خدمات
 • کلان فرایند مدیریت مالی – اقتصادی
 • کلان فرایند مدیریت دانش و اطلاعات
 • کلان فرایند روابط برون سازمانی

– کلان فرایند           HSE

 • کلان فرایند فنی – مهندسی و تکنولوژی (توسعه خدمات جدید )