آموزش

 

نوع فعالیت : منابع انسانی

اهداف : انجام خدمات آموزشی و مشاوره و تحقیقات و فن آوری

محل اجرای پروژه : جاده اختصاصی شرکت فولاد – شرکت فولاد خوزستان

شرح فعالیت ها : 

 

 راه های ارتباطی با پروژه :

تلفن :    ۰۶۱-۳۲۱۳۷۵۵۶