نگهداری فضای سبز جاده های دسترسی شرکت فولاد خوزستان

 

نوع فعالیت : خدماتی

اهداف : ایجاد فضای سبز اماکن مسکونی و اداری و ایجاد کمربند سبز پیرامون ناحیه صنعتی شرکت فولاد خوزستان

محل اجرای پروژه : جاده های دسترسی از درب باشگاه فولاد خوزستان تا در ب یک 

                             از درب ۲ تا راه بند قطار در ب ۴ شرکت فولاد خوزستان

شرح فعالیت ها : عملیات نگهداری فضای سبز شامل

  • آبیاری درختان 
  • چمن کاری و گل کاری
  • چمن زنی و کوتاه نمودن سطوح چمن
  •  عملیات هرس و سر زنی درختان
  •  پاکسازی سطوح فضای سبز از ضایعات مختلف مانند برگ شاخه های زاید و خشک و دفع و انتقال آنها به محل های تعیین شده
  •  مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی و علف های هرز موجود در جنگل ها

 راه های ارتباطی با پروژه :