نگهداری فضای سبز سایت صنعتی و تصفیه خانه کوت عبدا…

 

نوع فعالیت : خدماتی ( فضای سبز )

اهداف : ایجاد فضای سبز اماکن مسکونی و اداری و ایجاد کمربند سبز پیرامون ناحیه صنعتی شرکت فولاد خوزستان

محل اجرای پروژه : محدوده داخلی شرکت فولاد خوزستان و تصفیه خانه شرکت فولاد واقع در کوت عبدا…

شرح فعالیت ها : عملیات نگهداری فضای سبز شامل

  • آبیاری درختان ، درختچه ها و سطوح چمن کاری
  • چمن کاری و چمن زنی
  • گل کاری
  •  عملیات هرس و سر زنی درختان
  •  پاکسازی سطوح فضای سبز 
  •  مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی و علف های هرز موجود در جنگل ها

 راه های ارتباطی با پروژه :