نگهداری فضای سبز ۲۰۰ دستگاه و باشگاه فولاد خوزستان

 

نوع فعالیت : خدماتی ( فضای سبز )

اهداف : ایجاد فضای سبز اماکن مسکونی و اداری و ایجاد کمربند سبز پیرامون ناحیه صنعتی شرکت فولاد خوزستان

محل اجرای پروژه : منازل مسکونی ۲۰۰ دستگاه و باشگاه فولاد خوزستان

شرح فعالیت ها : عملیات نگهداری فضای سبز شامل

  • آبیاری درختان
  • چمن زنی
  • عملیات گل کاری
  •  عملیات هرس و سر زنی درختان و درختچه ها
  •  پاکسازی سطوح فضای سبز 
  •  مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی و علف های هرز موجود در فضای سبز 
  • موریانه زدایی منازل و اماکن

 راه های ارتباطی با پروژه :