نگهداری فضای سبز ۱۱۰ ، ۶۷ و ۵۰ هکتاری

 

نوع فعالیت : خدماتی ( فضای سبز )

اهداف : ایجاد فضای سبز اماکن مسکونی و اداری و ایجاد کمربند سبز پیرامون ناحیه صنعتی شرکت فولاد خوزستان

محل اجرای پروژه : جنگل های ۱۱۰ ، ۶۷ و ۵۰ هکتاری واقع در شمال و غرب شرکت فولاد خوزستان

شرح فعالیت ها : عملیات نگهداری فضای سبز شامل

  • آبیاری درختان
  •  عملیات هرس و سر زنی درختان
  •  پاکسازی سطوح فضای سبز از ضایعات مختلف مانند برگ شاخه های زاید و خشک و دفع و انتقال آنها به محل های تعیین شده
  •  مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی و علف های هرز موجود در جنگل ها

 راه های ارتباطی با پروژه :