تامین ضایعات فلزی دپو و فرآوری

 

نوع فعالیت :  عملیات تخلیه ، تفکیک ، دپو ، استاندارد سازی و بارگیری قراضه

اهداف :  تحقق انجام عملیات فرآوری 180 هزار تن قراضه در سال

محل اجرای پروژه :   بخش فولادسازی – کارگاه ضایعات فلزی شرکت فولاد خوزستان

شرح فعالیت ها : 

تخلیه ، تفکیک استانداردسازی ، دپو و بارگیری 180 هزار تن درسال

برش قراضه های غیر استاندارد به مقدار 40 هزار تن در سال

متلاشی نمودن قراضه های پرسی وارده و موجود در کارگاه به مقدار 90 هزار تن در سال

حمل قراضه از ظلع شمالی به سالن قراضه و یا حوضچه های بارگیری زنبیل ها به مقدار 100 هزار تن در سال

خریداری 7 دستگاه بیا مکانیکی و نصب چنگ و جک هامر به آنها جهت تحقق اهداف فوق

آموزش و سازماندهی پرسنل جهت انجام فعالیت در شیفت کاری به صورت 24 ساعته

کارگاه تعمیرات و بازسازی ابزارآلات

 راه های ارتباطی با پروژه :