تامین ضایعات فلزی – دپو و فرآوری 

 

نوع فعالیت : تامین مواد و انرژی

اهداف : شناسایی منابع ، انبارها و خرید مستقیم ، بارگیری و تخلیه ضایعات آهن از سراسر کشور

محل اجرای پروژه : دفتر تامین و خرید ضایعات – مجتمع رفاهی شرکت ایده پردازان روبه روی درب ۲  شرکت فولاد خوزستان

شرح فعالیت ها : 

شناسایی منابع و تامین قراضه شرکت فولاد خوزستان به صورت انحصاری از فروشندگان سراسر کشور و برقراری تماس و بازاریابی از کلیه منابع موجود در کشور و برگزاری جلسات مذاکره تلفنی و حضوری با تامین کننده گان و دریافت قراضه و برنامه ریزی برای تخلیه در واحد فولاد سازی شرکت فولاد خوزستان

 راه های ارتباطی با پروژه :