نوع فعالیت :طبخ و توزیع غذا

اهداف :تامین غذای پرسنل شرکت فولاد خوزستان و جلب رضایت پرسنل

محل اجرای پروژه :بخت انواع غذا های ایرانی با برنامه غذایی روزانه و متنوع

شرح فعالیت ها : رستوران های شرکت با حضور چندین آشپز مجرب در قسمت پخت فعالیت و غذای این مجموعه رستورانی با بهره گیری از مواد تازه و دارای استاندارد بهداشتی در محیطی کاملا پاکیزه که در طول روز چند نوبت نظافت و ضد عفونی می شوند طبخ و توزیع می شود.

ضمنا فرآیند تهیه و طبخ غذا توسط نظارت رستوران مورد بررسی قرار  میگردد. رستوران ها همچون دیگر واحد های شرکت فولاد در طول ماه چند نوبت توسط ممیزی های شرکت فولاد مورد بازدید vip و 5s قرار می گیرد ضمنا چارت رستورانی دارای یک مسئول HSE جهت بهبود کیفیت می باشد.

پخت روزانه هر رستوران حدود 5000 پرس که شامل 3300 تا 3500 پرس ناهار که در سالن مرکزی ، آموزش ،فولادسازی و سالن جدید به صورت غذای اصلی ،ویژه ، رژیمی و گیاهی سرو شده و برای واحدهای تولیدی که شرایط سالن آمادن را ندارند به صورت بسته بندی با 13 ماشین در واحد ها توزیع می گردد./

شام هم روزانه حدود 1300 تا 1500 بوده که توسط ماشین ها در سطح شرکت توزیع می شوند

شیفت شب نیز برنامه سبک و متنوعی است در کل شرکت توسط ماشین ها توزیع می شود که آمار حدود 900 تا 1000 پرس می باشد.