تکمیل استادیوم ۳۰ هزارنفری فولاد خوزستان

 

نوع فعالیت : ساختمانی

اهداف : تکمیل محوطه و استادیوم باشگاه فولاد

محل اجرای پروژه : جاده اختصاصی شرکت فولاد – باشگاه فولاد خوزستان

شرح فعالیت ها :

  • محوطه سازی اطراف استادیوم شامل عملیات خاکی ، بتن ریزی و اجاری کفپوش
  • انجام کار های برقی محوطه استادیوم و کابل کشی
  • تکمیل عملیات نازک کاری استادیوم ( سفید کاری – رنگ آمیزی – کفپوش – بتن ریزی – سنگ کاری و …)
  • تکمیل عملیات تاسیساتی استادیوم ( برقی ، مکانیکی )

 راه های ارتباطی با پروژه :

محوطه سازی باشگاه فولاد