مشاوره

 

نوع فعالیت : منابع انسانی

اهداف : انجام خدمات آموزشی و مشاوره

محل اجرای پروژه : جاده اختصاصی شرکت فولاد – شرکت فولاد خوزستان

شرح فعالیت ها : انجام کلیه خدمات مشاوره ای شامل

  • اجرای قرار دادهای مشاوره ای با افراد مشاور
  • شناسایی مشاور های متخصص  و کارآمد

 راه های ارتباطی با پروژه :

تلفن :    ۳۲۱۳۷۵۵۶-۰۶۱