اجرای پوشش سقف استادیوم

 

نوع فعالیت : ساختمانی

اهداف : تکمیل استادیوم باشگاه فولاد

محل اجرای پروژه : جاده اختصاصی شرکت فولاد – باشگاه فولاد خوزستان- استادیوم فولاد خوزستان

شرح فعالیت ها : نصب چادر های سقف استادیوم شامل 

  • داربست بندی
  • دوخت چادر 
  • نصب چادر

 راه های ارتباطی با پروژه :