شرکت ایده پردازان صنعت فولاد

افتتاحیه ارزیابی تعالی سازمانی سال 98 با حضور مدیرعامل محترم و مدیران شرکتطراحی و پیاده سازی: راد وب