گشت VIP از پروژه ضایعات فلزی

گشت VIP از پروژه ضایعات فلزی مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۸ با حضور آقای قادری مدیر منابع انسانی،آقای ذرتی مدیر پروژه های بهره برداری،آقای دانش مدیر پروژه های خدمات،آقای شریفی مدیر HSE،آقای بهاروندی سرپرست ماشین آلات ،آقای عماد علی سرپرست کارگاه،آقای عقیلی سرپرست ارزیابی قراضه ،آقای اقدسی کارشناس HSE برگزار گردید.
گشت VIP از پروژه ضایعات فلزی مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۸ با حضور آقای قادری مدیر منابع انسانی،آقای ذرتی مدیر پروژه های بهره برداری،آقای دانش مدیر پروژه های خدمات،آقای شریفی مدیر HSE،آقای بهاروندی سرپرست ماشین آلات ،آقای عماد علی سرپرست کارگاه،آقای عقیلی سرپرست ارزیابی قراضه ،آقای اقدسی کارشناس HSE برگزار گردید.

طراحی و پیاده سازی: راد وب