شرکت ایده پردازان صنعت فولاد
در حال بارگذاری...

مراسم تجلیل از کارگران نمونه اردیبهشت 1398

جناب آقایان : رمضان کعبانی ، اصغر بختیاری ، سعید سجیراتی ، خالد سلیم دخت ، یاسین کاوسی ، احمد نیسی


نظر کاربران
ارسال نظر
پروژه ها
تازه های ایده پردازان
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه