شرکت ایده پردازان صنعت فولاد

برگزاری دوره آموزشی مدیریت کار گروهی

برگزاری دوره آموزشی مدیریت کار گروهی با حضور مدیران سرپرستان و کارشناسان


طراحی و پیاده سازی: راد وب