شرکت ایده پردازان صنعت فولاد

دوره آموزشی ثبت درخواست و صدور صورت وضعیت با حضور سرپرستان پروژه ها دوشنبه ۹۸/۰۷/۰۱ سالن آموزش ستاد

دوره آموزشی ثبت درخواست و صدور صورت وضعیت با حضور سرپرستان پروژه ها دوشنبه ۹۸/۰۷/۰۱ سالن آموزش ستاد

 


طراحی و پیاده سازی: راد رایانه