شرکت ایده پردازان صنعت فولاد

جلسه معارفه آقای مهندس اکبر انگالی دهنوی به عنوان مدیر پروژه های ساختمانی شرکت ایده پردازان
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه