شرکت ایده پردازان صنعت فولاد

تجلیل از بانوان شرکت

 

       با توجه به موفقیت بانوان شرکت در مسابقات ورزشی شرکت فولاد خوزستان در رشته دارت ، در مورخ 17/9/98 با حضور مدیرعامل و مدیران شرکت از ایشان تجلیل بعمل آمد

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه