شرکت ایده پردازان صنعت فولاد

برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد HSE در آذر ماهطراحی و پیاده سازی: راد رایانه