شرکت ایده پردازان صنعت فولاد

قراضه فرآوری شده می بایست با ابعاد کمتر از یک متر و فاقد ضایعات غیر فلزی و اشیا موثر و مخرب باشد، در غیر اینصورت ضایعات تخلیه شده با وزن صفر در نظر گرفته شده و ارزیابی مجددا صورت میگیرد.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نرخ خرید ضایعات فلزی شرکت فولاد خوزستان

از تاریخ   1398/03/20

وضعیت : ثابت ، افزایشی

 

قراضه فرآوری شده

ویژه و درجه یک سنگین درجه دو سنگین پرس بدنه پرس خودرویی پرس حلب سبک

29،200 ریال

28،000 ریال 27،000 ریال 27،500 ریال 27،500  ریال 22،000 ریال

22،000 ریال

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نرخ خرید ضایعات فلزی شرکت فولاد خوزستان

از تاریخ   1398/03/25

وضعیت : کاهشی

 

قراضه فرآوری شده

ویژه و درجه یک سنگین درجه دو سنگین پرس بدنه پرس خودرویی پرس حلب سبک

28،200 ریال

27،000 ریال 26،000 ریال 26،500 ریال 26،500  ریال 21،000 ریال

21،000 ریال

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه