شرکت ایده پردازان صنعت فولادبیانیه مأموریت شرکت ایده پردازان صنعت فولاد
 •  برآورده سازی خواسته و انتظارات شرکت مادر و ایفای نقش در توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه هدف»
 • شرکت ایده پردازان صنعت فولاد به عنوان یکی از شرکت های هولدینگ فولاد خوزستان نخستین وظیفه خود را برآورده سازی خواسته و انتظارات شرکت مادر می داند در همین راستا خدماتی راکه در حال حاضر ارائه می کند به شرح ذیل می باشد:
 • ارائه خدمات فنی مهندسی
 • ارائه خدمات عمومی
 • ساخت و ساز پروژه های عمرانی و راه سازی
 • خرید و فرآوری قراضه مورد نیاز فولاد سازی
 • حفظ و نگهداری فضای سبز
 • نظافت سایت های صنعتی
 • نظافت سایت های غیر صنعتی و آبدارخانه
 • پروژه های حمل مواد و استاندارد سازی و تفکیک قراضه
 • خدمات نت عمرانی
 • مدیریت طبخ و توزیع غذا و ارائه خدمات مرتبط در رستوران و مهمانسرا ها
 • ارائه خدمات حمل و نقل غیر صنعتی
 • تامین نیروی انسانی
 • در راستای استفاده از قابلیت های بالفعل و بالقوه شرکت ایده پردازان ، فرصت های محیط رقابتی ، افزایش بهره وری و سود آوری در جهت تامین حداکثری خواسته و انتظار ذینفعان شرکت ایده پردازان صنعت فولاد فعالیت های خود را همسو با سایر فعالیت مشابهه را در مرز بیرون هلدینگ گسترش داده است .
چشم انداز شرکت ایده پردازان صنعت فولاد
 • با توکل بر خدا و در پرتو اراده ، عزم جمعی ، اقدام و عمل جهادی ، حرکت سنجیده ، برنامه ریزی شده و مدبرانه مدیران این شرکت در راستایی جلب رضایت شرکت مادر، سهامداران،توسعه پایدار منطقه و صنعت فولاد ، شرکت ایده پردازان صنعت فولاد در افق 1404 در قیاس با رقبا داخل هولدینگ و شرکت های مشابهه داخلی، ان شاءالله سازمانی خواهد بود 
 • «جذاب ترین و قانع کننده ترین شرکت تامین کننده خدمات ، بنحوی که مشتریان فعلی قسمتی از بازار آینده ما خواهند بود»
ارزش های سازمانی شرکت ایده پردازان صنعت فولاد
 • با توکل بر خدای یکتا، ما در مجموعه شرکت ایده پردازان صنعت فولاد بر این باوریم که:
 • اعتماد سهامداران به مدیران و کارکنان بزرگترین سرمایه اجتماعی شرکت می باشد؛ لذا جهت حفظ و بالابردن اعتماد آنان حداکثر تلاش خود را به کار می بریم.
 • رئیس واقعی شرکت ایده پردازان صنعت فولاد، مشتریان ما هستند.  بنابراین بیشترین کوشش خود را برای تامین رضایت آنان به کار می بریم.
 • کارکنان شرکت، مهمترین سرمایه سازمانی ما می باشند. لذا حداکثر تلاش خود را برای توانمندسازی، انگیزش و بهره وری آنان به کار می بریم.
 • نظم و انضباط، ضامن ایمنی و بهره وری می باشد؛ از اینرو بر نهادینه کردن نظم و انضباط در همه جای شرکت تأکید می ورزیم
 • خرد جمعی اثربخشی بیشتری نسبت به خرد فردی دارد؛ لذا روحیه کار جمعی را در خود تقویت کرده و تلاش و کوشش جمعی کارکنان را بر فعالیتهای فردی آنان ترجیح می دهیم. 
 • خلق منافع مشترک با ذی نفعان کلیدی لازمه دستیابی به موفقیت پایدار شرکت می باشد؛ بنابراین ایجاد منافع مشترک با ذی نفعان کلیدی را همواره سرلوحه کار خویش قرار می دهیم.
 • منابع طبیعی و خدادادی میراث آیندگان بوده، از اینرو بر رعایت قوانین زیست محیطی و استانداردهای ملی و جهانی پافشاری نموده و خود را متعهد به اجرای آنان می دانیم. 
 • مردم و جامعه ولی نعمت ما هستند؛ از اینرو همواره بر شفافیت، مسئولیتهای اجتماعی، رعایت قانون و پاسخگویی اصرار می ورزیم.
 • همچنین شرکت ایده پردازان صنعت فولاد جهت نهادینه سازی ارزشهای سازمانی در برخورد و تعامل با ذی نفعان، خود را متعهد می داند که شفافیت، صداقت، اعتماد و احترام متقابل، عدالت و حفظ کرامت انسانی را همواره سرلوحه کار خویش قرار دهد.

 
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه