شرکت ایده پردازان صنعت فولاد
در حال بارگذاری...

تخلیه کامیونی جهت شارژ اضطراری گندله و اسفنجی

اطلاعات پروژه


تامین مواد و انرژیدر حال اجرا

برچسب ها

توضیحات بیشتر در مورد پروژه

برخی پروژه ها
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه