logo

برگزاری جلسه مدیریت استراتژیک و تعالی سازمانی

title
برگزاری جلسه مدیریت استراتژیک و تعالی سازمانی
جلسه مدیریت استراتژیک و تعالی سازمانی در روز پنجشنبه نوزدهم آبانماه با حضور مدیر عامل شرکت ایده پردازان و مدیران شرکت و اعضای کمیته تعالی سازمانی در سالن کنفرانس شرکت ایده پردازان برگزار شد.

طراحی و پیاده سازی: راد وب