logo

برگزاری دوره حلقه صالحین؛ مشهد مقدس

title
اردوی زیارتی و بصیرتی بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج شهید رشید پور شرکت ایده پردازان
اردوی زیارتی و بصیرتی بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج شهید رشید پور شرکت ایده پردازان از حوزه شهید بقایی شرکت فولاد خوزستان به مدت شش روز از تاریخ نوزدهم آذرماه تا بیست و چهارم در قالب طرح حلقه صالحین به سمت مشهد مقدس رهسپار شد.
به نقل از برادر بسیجی فیض اله قادری فرمانده پایگاه شهید رشیدپور؛ هدف از این سفر معنوی در جوار بارگاه ملکوتی، خودسازی و دانش افزایی و کسب معرفت از مضجع شریف و نورانی امام رئوف، حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) بوده است.

طراحی و پیاده سازی: راد وب