logo

بازدید معاونت منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت فولاد خوزستان از ساختمان درحال توسعه ستاد و انبار مرکزی شرکت ايده پردازان صنعت فولاد

title
بازدید معاونت منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت فولاد خوزستان از ساختمان درحال توسعه ستاد و انبار مرکزی شرکت ايده پردازان صنعت فولاد
در تاریخ یکشنبه هجدهم دیماه، عباسعلی تقوی معاونت منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت فولاد خوزستان به همراهی چند تن از مدیران شرکت فولاد از پروژه توسعه ساختمان ستاد و انبار مرکزی شرکت ايده پردازان صنعت فولاد بازدید کرد.
 

طراحی و پیاده سازی: راد وب