تعمیر و نگهداری خیابان و جاده های دسترسی سطح فولاد

اطلاعات پروژه


پروژهای ساختمانیdardasteanjam

برچسب ها

توضیحات بیشتر در مورد پروژه

متن : این پروژه در تاریخ 13981101لغایت 1401130 به صورت قرارداد سه ساله تنظیم شده که وظیفه نگهداری و تعمیرات جاده های سطح فولاد وخیابان های ان بعهده این پروژه بوده است .
به این صورت که دستگاه نظارت با توجه به اولویت و احساس نیاز و کاربری آن قسمت به صورت دستور کار ابلاغ نموده که پس از بررسی و متره نمودن درخواست فوق سریعا طبق سیستم M.I.S درخواست متریال مورد نظر را به واحد بازرگانی ارسال نموده و پس از مشخص شدن کارشناس مربوطه آن متریال تهیه و به کارگاه ارسال نموده تا دستور کار مورد نظر با توجه به استراتزی شرکت که سرعت ،کیفیت و رضایت کارفرما بوده تحویل گردد.
بعنوان مثال میتوان از پروژه احداث پارکینک درب یک و در سه صنایع فولاد و اجرای بتن الیافی ورودی درب سه و اسفلت معابر عمومی سطح فولاد چه در داخل سایت چه بیرون از انجا نام برد.

طراحی و پیاده سازی: راد وب