logo

رستوران کوثر

اطلاعات پروژه


خدمات عمومیdardasteanjam

برچسب ها

توضیحات بیشتر در مورد پروژه

موضوع قرارداد : ارائه عملیات تهیه مواد اولیه ، طبخ وتوزیع غذای نهار معمولی ،  ویژه ، رژیمی  ، شام ، نیمه شبی ، دسر و میوه
  • مدت قرارداد :  01/04/1399 تا 31/03/1400
  • آدرس : دویست دستگاه جنب فروشگاه مرکزی رستوران کوثر
  • سرپرست : گل محمد طاهریان نیک
  • مدیر واحد : مهندس دانش 

تعداد کارکنان  : 32 نفر

طراحی و پیاده سازی: راد وب