logo

عملیات اجرایی جهت ایمن سازی ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان

اطلاعات پروژه


پروژهای ساختمانیdardasteanjam

برچسب ها

توضیحات بیشتر در مورد پروژه

وضعیت پروژه ایمن سازی ورزشگاه فولاد به شماره قرارداد 52416393 از تاریخ  01/01/99 لغایت 29/12/99 به شرح ذیل می باشد:
شرح کار:
1.تهیه، ساخت، رنگ آمیزی و نصب نرده های مارپیچ  بیرونی و داخلی گیت های ورودی تماشاچیان ورزشگاه
2. تهیه، ساخت، رنگ آمیزی و نصب نرده های اضافه شده به دیوار جنوبی باشگاه و نصب ورق پانچ
3. تهیه، ساخت، رنگ آمیزی و نصب نرده های جدا کننده داخل کاسه استادیوم
4. تهیه، ساخت، رنگ آمیزی و نصب نرده های گیت های الکترونیکی ورزشگاه
5. احداث پیاده روی دیوار درور محوطه باشگاه بطور کامل
6. تهیه و اجرای روشنایی دیوار و دریاچه باشگاه شامل کابل کشی و چراغ ها و تابلو های برق مورد نیاز
7. تکمیل و راه اندازی موتورخانه دریاچه باشگاه
8. تهیه و اجرای روکش آسفالت جاده های باشگاه
9. تهیه، ساخت، رنگ آمیزی و نصب پارکینگ های شمال استخر و سالن تکنیک باشگاه
 

طراحی و پیاده سازی: راد وب