عملیات تعمیر و احداث جاده دسترسی 200 دستگاه به بلوار 300 دستگاه و جاده vip استادیوم شهدای فولاد خوزستان

اطلاعات پروژه


پروژهای ساختمانیdardasteanjam

برچسب ها

توضیحات بیشتر در مورد پروژه

وضعیت پروژه تعمیر و احداث جاده دسترسی و جاده vip به شماره قرارداد 52405899 از تاریخ  01/11/98 لغایت 30/10/99 به شرح ذیل می باشد:
 
شرح کار :

  1. زیر سازی و روسازی جاده اتصالی از محل دیوار باشگاه تا بلوار اصلی 200 دستگاه
  2. زیر سازی و روسازی جاده اتصالی از میدان ساعت 200 دستگاه تا درب خروجی به سمت بیمارستان فولاد
  3. زیر سازی و روسازی جاده از محل درب خروجی 200 دستگاه تا جاده 300 دستگاه

پیمانکاران مشغول در پروژه:
پیمانکار فعالیت فوق شرکت نیکوفرش خاورمیانه می باشد.
وضعیت پروژه:
پروژه در حدود 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و به دلیل تغییرات نقشه ها در حین اجرای کار الحاقیه زمانی و ریالی پروژه در حال طی پروسه اداری در شرکت فولاد خوزستان می باشد.

طراحی و پیاده سازی: راد وب