بازسازی اتاق کنترل گندله سازی2

اطلاعات پروژه


پروژهای ساختمانیdardasteanjam

برچسب ها

توضیحات بیشتر در مورد پروژه

مشخصات کلی پروژه :
شماره قراداد: 52419139 تاریخ شروع:05/11/1399 لغایت04/02/1400
پیمانکار : شرکت ایده پردازان
دستگاه نظارت: نت ساختمان های غیر صنعتی فولاد خوزستان
کارفرما : شرکت فولاد خوزستان مدیریت امور اجتماعی و خدمات
درصد پیشرفت برنامه ای :20درصد پیشرفت واقعی:50
شرح آخرین اقدامات :
بعد از تخریب فضاهای قدیمی ،سنگ بدنه و دیوار کوب و همچنین سرامیک کف و ساخت میز کنترل تکمیل شده است پروژه در مرحله اجرای سقف کاذب میباشد.
 

طراحی و پیاده سازی: راد وب