آهن اسفنجی

اطلاعات پروژه


پروژهای ساختمانیdardasteanjam

برچسب ها

توضیحات بیشتر در مورد پروژهعملیات زیرسازی فندانسیون سولهعملیات زیرسازی فندانسیون با سنگ لاشهاجرای عملیات بتن مگر روی سنگ لاشه چینی زیر فندانسیون سولهاجرای بتن مگر زیر فندانسیونعمل کد کردن روی بتن مگر

طراحی و پیاده سازی: راد وب